"Dünya Sigortacılık" Geçen Yazılar

  • Sigortacılığın Beşiği Türkiye

    800 yıl önce Ağzıkarahan Kervansarayı’na gelen tüccarların can ve mal güvenliklerinin Anadolu Selçuklu Devleti tarafından sigortalandığı ortaya çıktı.