Yapı Kredi Sigorta Genel Müdür Yardımcılığı’nı vekaleten yürüten Emin Selim Fenercioğlu, bu göreve asaleten atandı.