neo_online_logol_TR

NeoOnline Sigortacılık Portalı bulut bilişim teknolojisi ile Microsoft Azure Platformu üzerinde çalışmakta olup ASP.NET ile yazılmıştır.

PROJENİN İÇERİĞİ

1. Genel Kapsam

1.1. Genel Konular
• Tanıtım metnimiz SİGORTA Şirketlerinin bireysel ürünleri için, üretim kaynaklarının teklif-poliçe-tahsilat-çeşitli raporlamalar-kullanıcı görev takibi ve performans ölçümü, müşteri skor kart takibi v.s. işlemlerinin NeoOnline Sigortacılık Portalı üzerinden online olarak yürütebileceği ve takip edilebileceği uygulamayı kapsamaktadır.

1.2. Kapsamdaki Ürünler
• Trafik, Kasko, Dask, Konut (paket) , İş Yeri (paket), Seyahat Sağlık (Yurt Dışı), Ferdi Kaza, Acil Sağlık, Tamamlayıcı Sağlık, Kredili Hayat

1.3. Uygulama Altyapısı
• Uygulama Bulut Bilişim Teknolojisi (Cloude Computing) alt yapısı ile çalışmakta olup Microsoft’ un Windows Azure Platformu kullanılmaktadır. Uygulama sistem altyapısı Neosinerji tarafından yönetilecek olup, donanım barındırma, yedekleme, güvenlik ve bakım konuları bu kapsama dahil olacaktır.
• Uygulama HTML5 tabanlı olduğundan, her türlü web tarayıcı (Explorer, Firefox, Crome, v.s) üzerinde çalışabildiği gibi iPad, iPhone ve Android işletim sistemli tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar üzerinde sorunsuz çalışabilmektedir.
• Çoklu dil desteği.
• Menülerin ve uygulama ekranlarının kurumunuzun kimliğine göre özelleştirilebilme yeteneği.

1.4. Uygulama Erişimi
• Uygulamaya erişim internet üzerinden sağlanacak olup, internet erişim maliyetleri üretim kaynaklarına ait olacaktır.
• Uygulamaya erişim, üretim kaynaklarının tercihi dahilinde, belli bir IP aralığından veya IP sınırı olmaksızın sağlanacaktır.

1.5. Güvenlik
• Platform, GlobalSign 2048 bit SSL sunucu güvenlik sertifikasına sahiptir.
• ISSA Turkiye tarafından güvenlik raporu düzenlenmiştir.
• Yılda iki kez sızma (penetrasyon) testi yaptırılmaktadır.

1.6. Gizlilik Politikası
• Neosinerji; anlaşmalı olduğu sigorta şirketleri ile gizlilik sözleşmesi yapmaktatır. Bu kapsamda; bilgi ve veri güvenliği konusunda hertürlü tedbiri almak durumundadır. Aynı şekilde, NeoOnline Sigortacılık Portalı’  kullanacak olan üretim kaynaklarının her türlü bilgi ve verisinin gizliliği ve porföy mülkiyetini korumak içinde gerekli tedbirleri almak durumunda olup gizlilik sözleşmesi yapılacaktır.

1.7. Kullanıcı Yönetimi
• Neosinerji; NeoOnline Sigortacılık Portalı‘nı kullanacak olan her bir üretim kaynağını TOBB’ da kayıtlı bulunan levha numarası bazında kaydedecek ve çalıştığı sigorta şirketlerini ve IP numaralarını tanımlayacaktır. Ayrıca; bir adet (admin) tam yetkili kullanıcı tanımlayacaktır.
• Tam Yetkili (Admin) Kullanıcısı üretim kaynağının tüm kullanıcılarını tanımlayabilecek ve her türlü yetki rolünü (şifre, aktif, pasif, görüntüleme v.s.) belirleyebilecektir.
• Projemizde kullanıcı sayısı için üst limit bulunmamaktadır.
• Kullanıcı tanımlamaları ve roller uygulama üzerinden takip edilebilecektir. Tekil veya çoklu kullanıcı tanımı yapılabilecektir.
• Uygulamada kullanıcı bazında kısayollar, rol bazında standart olarak tanımlanacaktır. Ancak; kullanıcının tercih etmesi durumunda kişiselleştirilebilecektir.
• Kullanıcı rolleri üretim kaynaklarının talepleri doğrultusunda, Neosinerji tarafından tanımlanabilecek, tanımlanan rollerin kullanıcıya ataması üretim kaynakları tarafından yapılacaktır.
• Kullanıcı hesabı dondurulabilecek ve pasif hale getirilebilecektir.
• Kullanıcılar, sadece kendi yetki alanlarındaki bilgilere erişebilecektir.
• Kullanıcıların uygulama üzerinde yaptıkları işlemler sistem üzerinde kaydedilecektir (log’ lanacak). Bu log’ lar üretim kaynağı yetkilileri tarafından raporlanabilecektir.

1.8. Müşteri Yönetimi
• Üretim kaynaklarının müşterileri portal üzerine kaydedilecek ve tüm sigortacılık işlemleri müşteri üzerinden yürütülebilecektir.
• Uygulama üzerinde yapılan tüm işlemler (teklif-poliçe-tahsilat- görev takibi vb. ) ilgili müşteri hesabı üzerinden izlenebilecektir.
• Üretim kaynakları; kendi sistemleri üzerindeki tüm müşteri bilgilerini, toplu halde portale aktarabilecektir.
• Üretim kaynakları; Portal üzerindeki tüm bilgilerini istedikleri anda kendi lokal sistemlerine (back office) aktarabilecektir.

•PARİTUS – Akıllı adres doğrulama modülü sayesinde, toplu müşteri aktarımlarında ve müşteri kartı girişlerinde coğrafi konum      kodu ( GEO Kod – digital harita üzerindeki enlem boylam bilgisi) tespit edilerek müşteri kartına kaydedilmekte ve bu sayede müşterilerin digital harita üzerinden takibi sağlanmaktadır.

• Müşteri ile ilgili hertürlü bilgiyi, hertürlü veri formatında (jpeg, tif, pdf, doc, excel v.s) müşeteri kartına kaydederek Müşteri Döküman Yönetimi olanağı sağlanmaktadır.
• Müşteri kartında sonsuz adres, telefon, özel not (konu ve tarih bazında) girebilme olanağı sağlamaktadır.

1.9. Sigorta Teklif Çalışması
• Sigorta tekliflerinin alınması sırasında (istenildiğinde) birden fazla sigorta şirketinden aynı anda karşılaştırmalı teklif alınabilecektir.
• Oto Sigortalarında; hasarsızlık kontrolü, araç tescil bilgileri v.s. gibi bilgiler sigorta şirketlerinin web servisleri ile çalışıldığından otomatik olarak TRAMER sisteminden alınmış olacaktır.
• Sigorta teklifleri, uygulama üzerinden PDF dökümanı formatında karşılaştırmalı tablo olarak alınabilecek, sigortalıya veya diğer bir   kişiye email olarak gönderilebilecektir.
• Sistem, sigorta türleri için sigorta şirketleri ile entegre ve web servisleri vasıtasıyla çalışacaktır. Aynı sigorta türü için (Trafik, Kasko, Sağlık vb.) birden fazla şirketle çalışılması durumunda her bir şirket için ayrıca entegrasyon çalışması yapılacaktır.
• Uygulamada hazırlanan teklifler, aynı anda sigorta şirketi sistemlerinde de oluşmuş olacaktır.
• Uygulamada hazırlananan teklifler geçerlilik süreleri dahilinde, yeniden hesaplama ihtiyacı olmadan satın alınabilecektir.
• Alınan her teklif revizyonu (versiyon) sistem üzerinde tutulacak ve istenildiği anda her revizyonda hangi şirketlerden teklif alındığı ve    hangisinin poliçeleştirildiği görüntülenebilecektir.
• Şirketin ihtiyaçlarına göre, düzenlenecek formlar ile teklif formu UW yapılabilecek şekilde şirkete aktarılabilecektir.
• Toplu teklif çalışabilme imkanı  sağlamaktadır.

• Hayat Sigortası Branşlarında (Kredili Hayat v.b.) ve Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortalarında, Sigorta Şirketlerine ait web servis hizmetleri varsa web servisler vasıtasıyla online olarak çalışabilmektedir. Web servis hizmeti yoksa, şirketin özel tarifesine ve poliçe dizaynına göre özel olarak yazılan uygulamalarla portal üzerinden off line olarak teklif ve poliçe düzenlenebilmekte ve istenildiği anda veriler, portal üzerinden şirketin veri tabanına transfer edilebilmektedir.

1.10. Sigorta Poliçe İşlemleri
• Düzenlenen teklif onaylandığında, sigorta şirketinin kullanmış olduğu sanal POS sistemi devreye girecek ve ödeme onaylandığında ise sigorta şirketinin veri tabanında poliçe kaydedilmiş olacaktır. Akabinde, şirket tarafından PDF formatında hazırlanan ilgili poliçenin   çıktısı web servisler vasıtasıyla portal üzerinden orijinal haliyle bastırılacaktır.
• Düzenlenen poliçe ve ekleri (genel şartlar, klozlar v.s) müşteriye bir bilgilendirme emaili ekinde gönderilecektir.
• Bilgilendirme yönetmeliği gereği oluşturulacak bilgilendirme formları, genel şartlar ve klozlar sigorta şirketi tarafından gönderilen poliçe PDF’ i ile birlikte portal üzerinden alınabilecektir.

1.11. Geçmiş Dönem Poliçeler ve Poliçe Ekleri (Zeyl)
Üretim kaynağının, sigorta şirketleri sisteminde bulunan mevcut yürürlükteki tüm poliçeler ve ekleri (zeyilname), istenildiğinde NeoOnline platformuna aktarılarak izlenebilecek ve poliçe yenilemeleri için kullanılabilecektir.

1.12. Poliçe Yenileme İşlemleri
Poliçe yenilemeleri tek tek veya toplu olarak yapılabilecektir.

1.13. Uygulama üzerinde Görev Takibi
• Kullanıcılar, uygulama üzerinden kendilerine yada bir başka kullanıcıya “Görev” açabilecektir.
• Kullanıcılar üzerlerindeki görevleri başka kullanıcılara aktarabilecektir.
• Kullanıcılar, kendi üzerilerindeki görevlere hatırlatma kurarak görevlerle ilgili uygulama üzerinden otomatik email alabilecektir.
• Görevlerin takibi sırasında iş durumlarını göstermek için raporlar oluşturulacaktır.
• Online süreçlere sahip olmayan sigorta türleri için görev akışları üzerinden tekliflendirme ve poliçe oluşturma süreçleri takip edilebilecektir.
• Uygulamadaki iş akışlarının değiştirilmesi gibi işlemler Neosinerji tarafından yürütülecektir. Şirkete özel değişiklikler kapsam    dışında değerlendirilecektir.

1.14. Raporlama
• Teklif, Poliçe, müşteri temsilcisi, sigorta şirketi, bölge, şube, branş, ürün bazında sistem üzerinden girilen teklif ve poliçelerin raporlanması sağlanacaktır.
• Personel bazında performans raporları alınabilecektir. Personel raporları yetki profiline ve kişiye özel anlık Dashboard üzerinde    sayısal ve grafik olarak izlenebilecektir.
• Verilen teklifler müşteri ve versiyon bazında izlenebilecektir.
• Müşteri skor kart üzerinde müşterinin teklifleri, poliçeleri, dökümanları, özel notları ve platform üzerinde olmayan ve pazarlanabilecek potansiyel ürün önerileri raporlanabilecektir.
• Yenilenecek poliçelerin çeşitli seçenekler ile raporlanması sağlanacaktır.

• Digital harita üzerinden müşterilerin adreslerinin takibi mümkün olduğu gibi yaş, cinsiyet yada ürün satış yoğunluğunun harita üzerinden takibi mümkündür.
• İlerleyen dönemde, portale “İş Zekası” uygulaması ilave edilerek yönetimsel ve pazarlamaya yönelik (çapraz satış v.s.) çeşitli istatistiksel raporlar alınabilecektir.

1.15. Poliçe Tahsilat Takibi

NeoOnline tahsilat süreçleri, iş takip modülüile entegre biçimde çalışacak şekilde geliştirme yapılmaktadır.Bu modülde, Sigorta aracısı kurumun, gelen tahsilatları üretim kayıtları ile eşleştirerek giriş yapmalarını sağlayacak, merkezi kontrol birimi ise girilen kayıtları, gelen parayı ve belgeleri gördükten sonra onaylama işlemi gerçekleştirilecektir. Bu modül sayesinde müşteri ve poliçe bazında tahsilat durumları takip edilebilecektir. İş takip modülü ile yenileme süreçleri yönetilecektir. Şirketlerden gelecek transfer dosyaları ( poliçe, zeyl kayıtları ) ile özellikle tarih değişikliği, iptal gibi zeyillerin çözümlenebilmesi, yenileme modülünün sağlıklı işlemesi için önem kazanmaktadır.

UYGULAMAMIZIN KURUMUNUZA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

• Günümüzün en gelişmiş teknolojileri olan Bulut Bilişim ve Mobil iletişim teknolojilerini kullanarak Kurumunuza prestij kazandırmak,
• Bilgileriniz elinizin altında. Internete bağlı mobil veya sabit sistemler üzerinden dünyanın her yerinden tüm bilgilerinize erişim kolaylığı. Tatil de, seyahat de, her yerden işinizi yönetin.
• Teklif, poliçe, tahsilat, raporlama işlemlerinizin ve personelinizin görev dağılımlarıının hızlı, kolay, kesintisiz ve etkin bir şekilde tek uygulamadan yönetilmesi.
• % 100 online yapı sayesinde operasyon maliyetlerinizin düşürülerek karlılığınızın ve üretiminizin artırılması. (Zaman ve insan kaynağının etkin kullanılması, kargo, fax, telefon masraflarının ortadan kalkması, vb.)
• Alternatifli teklif- poliçe düzenleme sürecinin sadece iki dakika içinde tamamlanarak, takip edilmesi, raporlanması.
• Sigorta şirketi, teminat ve prim karşılaştırmalı teklif sistemi sayesinde satış sürecinin hızlanması ve müşteri memnuniyetinin artırılması.
• Tahsilat işlemlerinin tek merkez üzerinden yapılması, takip edilmesi ve raporlanabilmesi.
• Satış kampanyalarını destekleyen yapı. (Kurum, şube, kullanıcıya özel kampanya indirimlerinin sisteme entegrasyonu)
• Online ürünlerin uygulamaya kolay entegrasyonu.
• Poliçe yenileme sürecinin, online olarak yapılması.
• Raporlama esnekliği ve kolaylığı. (tek merkezden planan formatta raporların alınması.)
• Yasal zorunlulukların uygulamaya entegrasyonu.(Teklif Beyan Formu, Bilgilendirme Formu vb. zorunlu olabilecek doküman ve süreçlerin Neosinerji tarafından uyarlanması)
• Yenileme ve zeyil süreci gibi operasyonel konuların kolayca takip edilip, kayıt altına alındığı Görev Takip Sistemine sahip olmak.
• Görev takip sistemi üzerinde, şirketin mevcut görev konularının da takip edilerek, kullanıcı performans takibinin yapılması.
• Kullanıcıları ve müşteriyi uygulama iletişim araçları ile geri besleme (teklif –poliçe- iş süreci takip bilgilendirme mailleri vb.)
• Ürün satış yönetiminin yanı sıra kanal satış yönetimine uygunluk. (Örn: Çok kullanıcılı ve şubeli organizasyonel yapılar. Genel merkez, şube kullanıcı kırılımında performans gözleme ve satış yönetimi, sistemin son kullanıcı kanalına açılma uygunluğu)
• Müşteri bazlı dokümantasyon, teklif, poliçe ve görev takibi gözlemi.
• Sistem kullanıcısı hesaplarının kurumunuz tarafından kolayca yönetilebilir olması.
• Farklı kullanıcı profillerine özel yetkilerle işlem yapılmasını sağlayan yetki yönetimi.
• Mobil uygulamalara uyumlu altyapı.
• Uluslararası standartlarda sistem bilgi güvenliğinin sağlanması.
• Herhangi bir donanım alma, barındırma, bakım, yazılım masrafı olmaksızın, uygulamaya internet üzerinden kolayca erişim sağlanması.
• Kuruma özel kişiselleştirme yapılması. (Kuruma özel sigortacılık ürünlerinin sisteme ilavesi, ara yüz özelleştirmesi, kuruma özel görev süreçlerinin tasarlanması)
• İnsan kaynağı maliyetlerinin düşürülmesi,
• Donanım, yazılım ve eleman yatrımları yapmadan “Kullandığın Kadar Öde” maliyetleri ile online ve mobil bir sisteme sahip olma.
• Özet olarak; çapraz pazarlama ve yeni müşteri kazanma imkanları ile üretiminizin artışına katkı sağlarken diğer taraftan; teklif, poliçe süreçlerinizi kısaltarak ve hızlandırarak, yönetiminizi kolaylaştırarak karlılığınıza ve kurumunuzun marka değerinin artırılmasına katkı sağlamak.

GÜVENLİK SERTİFİKASI

Neosinerji A.S._Sertifika

 

 

Euro Cloud Awards 2014 ( Avrupa Bulut Ödülleri)

Vodafone ve Microsoft’un ana sponsorluğunda bu yıl 22 Eylül’de Türkiye’de ikincisi düzenlenen Euro Cloud Awards 2014  (Avrupa Bulut Ödülleri)’ de NeoOnline Sigortacılık Portalı En İnovatif Bulut […]

NeoOnline Sigortacılık Portalı Hakkında Basında Çıkan Haberler

NeoOnline Sigortacılık Portalı hakkında Basında çıkan Haberler AEGON, Microsoft azure platformunda geliştirilen NeoOnline Sigortacılık Portalı ile hızına hız katıyor… 24.02.2015 Sigorta Şikayeti 24.02.2015 IP Haber […]