Tamamlayacı sağlık sigortası önem kazanacak

Ray Sigorta Genel Müdürü Levent Şişmanoğlu, tamamlayıcı sağlık sigortalarının müşteriler için ayrıcalıklı bir hizmet olacağını belirtti.

Önümüzdeki dönemde SGK’lıların daha çok talep edeceği tamamlayıcı sağlık sigortalarının yaygınlaşacağını belirten Ray Sigorta Genel Müdürü Levent Şişmanoğlu, bu sistemin müşteriler için ayrıcalıklı bir hizmet olacağını belirtti.

Devletin Genel Sağlık Sigortası (GSS) sisteminde daraltmaya gitme hazırlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı hastanelerde ödenen fark ücretinin yüzde 200’e çıkarılması Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı kaçınılmaz hale getirdi. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Ray Sigorta Genel Müdürü Levent Şişmanoğlu, önümüzdeki dönemde uygulamaya girmesi düşünülen tamamlayıcı sağlık sigortasının giderek yaygınlaşacağını belirtti.

Türkiye’deki sağlık sisteminin oldukça sosyal devletçi bir yapıda olduğunu dile getiren Şişmanoğlu, “Tamamlayıcı sağlık sigortası devletin hizmet vermediği sağlık branşlarında ya da ilaçlarda devreye girecek bir sistem. Tamamlayıcı sağlık sigortası Türkiye’de az da olsa birkaç şirkette şu an bulunuyor. Fakat hükümetin getireceği yasayla birlikte bu sistem, hemen hemen her sigorta şirketinde olacak” dedi.

Önümüzdeki dönemde SGK’lılaran bunu talep edeceğini ve tamamlayıcı sağlık sigortasının yaygınlaşacağını ifade eden Şişmanoğlu, “Özellikle özel sağlık poliçeleri olan müşterilerin bu poliçeyi satın alacak ilk kitle olacağını düşünüyoruz. Tamamlayıcı sağlık sigortasını alacak olan kişilerin hem kendileri hem de refakatçileri için  ayrıcalıklı hizmet imkanları olacak. Örneğin; yatarak tedavi görecek olan kişi dört kişilik oda yerine tek kişilik odada kalmayı tercih ediyorsa, burada tamamlayıcı sağlık sigortası devreye girecek. SGK’nın ödeyeceği ücretin üstünde kalan kısmı tamamlayıcı sağlık sigortası karşılayacak” diye konuştu.

‘TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI ÖNEM KAZANACAK’
GSS ve SGK’nın şu an ihtiyaç duyulan hizmeti sağladığını belirten Şişmanoğlu, “Bu sağlanan hizmetlerin daraltılması sonunda Tamamlayıcı Sağlık Sigortası çok fazla önem kazanacak. Şu an yaygın olmayan bu sigortaya sağlık alanındaki daralma ile birlikte çok ihtiyaç olacak. Bu gelişmenin de Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının primlerini düşürmesini bekliyoruz” dedi.

Şişmanoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Eskiden sağlık sigortası poliçesi alacak olan müşteriye hangi rahatsızlıkları ya da hastalıkları olduğuna dair bir beyan yazdırılırdı. Müşteri o beyanda ne yazdıysa kabul görürdü. Müşterinin bilmediği rahatsızlığı varsa sigorta şirketleri bunu karşılıyordu. Hasta olmasına rağmen yazmayanlar da vardı elbet, artık beyan ile değil gerekli kontroller yapılarak poliçeler düzenlenecek. Yani müşteri gerekli kontrollerden, muayenelerden geçecek ya da check-up yaptıracak. Bu check-up’a göre primler belirlenecek. Ve aslında bu uygulama ile birlikte müşterilerin sağlık alanındaki hayat kaliteleri artacak. İleride kendini belli edecek sinsi ilerleyen hastalıkların da önüne geçilmiş olacak ve erken teşhis de yaygınlaşacak.”

Kaynak: Sigorta Gündem