Sigorta şirketini uyarmak Borsa’ya kaldı!

Borsa İstanbul Ege (Euro) Sigorta’nın SGK’ya olan borçlarını ödemesi için uyarılmasına karar verdi.

Murat Demirbağ – ÖZEL HABER

Borsa İstanbul Ege (Euro) Sigorta’nın hem Kıbrıs’taki bir şirketten alacağını tahsil etmediği için hem de SGK’ya olan borçlarını ödemediği için uyarılmasına karar verdi.

Borsa İstanbul’un, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne (SGM) bağlı olan ve halka açık olmayan Ege Sigorta hakkında aldığı uyarı kararları sektörde gündem oldu. Borsa İstanbul, Ege Sigorta ile ilgili kararı sigorta şirketlerini denetlediği için değil, Ege Sigorta’nın bağlı olduğu üst şirketi denetlerken aldı. Borsa İstanbul’un tespit ettiği ancak SGM’nin fark edemediği hususlar şöyle:

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu, Kasım ayında aldığı bir kararla sigorta sektöründe faaliyet gösteren ancak halk açık olmayan Ege Sigorta’nın düzenlemeler kapsamında sermaye yeterliliğinin sağlanması konusunda uyarılmasına karar verdi. BİST Yönetim Kurulu bu kararla birlikte, Ege Sigorta’nın bağlı olduğu Euro Yatırım Holding’in Hazine Müsteşarlığı Sigorta Genel Müdürlüğü tarafından Ege Sigorta A.Ş.’ye uygulanan yaptırımları kamuya açıklamadığı için uyarılmasına karar verdi.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu 12/11/2014 tarihli toplantısında aldığı kararlarda Ege Sigorta’nın KKTC Reasürans Poolundan olan alacakların tahsil edilmeme nedenlerini ve alacağın tahsiline ilişkin planlarını da Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanmasını istedi. Sektörün en çok dikkat çektiği konu da bu… Ege Sigorta, Kıbrıs’taki bir şirketten alacağını neden tahsil etmiyor ya da edemiyor. Bu alacağın tutarı ne kadar?
BİST Yönetimi, Ege Sigorta’nın SGK’ya olan borcunu ödemesi konusunda da gerekli işlemleri yapması konusunda uyardı. Ege Sigorta’nın tedavi giderlerine ilişkin vadesi geçmiş 37,8 milyon TL borcunun ödenmesi için uyarıda bulundu.
Kıbrıs’taki şirketten alacağını tahsil etmeyen Ege Sigorta’nın Sosyal Sigortalar Kurumu’na olan borcunu ödememesi ise hayli ilginç.  En çok merak edilen konu ise Borsa İstanbul’un bu uyarısından sonra, Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün Ege Sigorta’yı uyarıp uyarmadığı… Ya da bu şirkete herhangi bir yaptırımda bulunup bulunmadığı…

Borsa İstanbul’un aldığı kararların sigortacılık sektöründe yankıları sürüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun denetlemesi gereken sigorta şirketini Borsa’nın uyarması ve gelişmeleri Sigorta Genel Müdürlüğü’ne bildirmesi sektörde espri konusu oldu. Borsa İstanbul Yönetimi’nin tespit ettiği konular ve uyarıları, SGM’nin yapması beklenirken kurumdan hala bir ses çıkmadı.

Borsa İstanbul’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan kararları şöyle:

‘’Borsamız Yönetim Kurulu’nun 12/11/2014 tarihli toplantısında, payları Borsamız II. Ulusal Pazar’da işlem görmekte olan Euro Yatırım Holding A.Ş. (Şirket)  ile ilgili olarak;

A)
* Şirketin bağlı ortaklığı Ege Sigorta A.Ş.’ye (Ege Sigorta) Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından muhtelif zamanlarda uygulanan yaptırımların kamuya açıklanmadığı,
* Ege Sigorta’nın  satışı ile ilgili olarak en son 2013 yılı Aralık ayında yapılan açıklamanın güncellenmediği,
* Moldova’da bir banka edinimi ile ilgili olarak en son 2014 yılı Mart ayında yapılan açıklamanın güncellenmediği,
* 10/07/2012 tarihinde satışı gerçekleştirilen Şirket iştiraki Euro City Insurance Co. Ltd.’nin satışına ilişkin olarak değerleme raporu düzenlenmediği
anlaşılmış olup, Şirketin kamuyu aydınlatma mevzuatına uyum konusunda gerekli özenin gösterilmesi konusunda uyarılmasına ve kamuyu aydınlatma konusundaki aykırılıkların değerlendirilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na iletilmesine,
B)
* Şirketin 31/12/2013 ve 30/06/2014 tarihli bağımsız denetim raporlarındaki şarta konu hususların ortadan kaldırılması,
* Ege Sigorta’nın sermaye yeterliliğinin Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünün düzenlemeleri kapsamında sağlanması,
* Ege Sigorta’nın KKTC Reasürans Poolundan olan alacaklarının tahsil edilememe nedenleri ile söz konusu alacağın tahsiline ilişkin planın KAP’ta duyurulması,
* 30/06/2014 tarihi itibariyle Ege Sigorta’nın SGK’ya olan tedavi giderlerine ilişkin vadesi geçmiş 37.794.780 TL tutarındaki borcunun ödenmesine ilişkin gerekli işlemlerin yapılması
hususlarında uyarılmasına,
karar verilmiştir.’’

Kaynak: Sigorta Gündem