Başbakanlık Hazine Müsteşar Yardımcısı Burhanettin Aktaş, toplumdaki sigorta algısının mimarının dağıtım kanalları olduğunun altını çizdi.

Sigorta algısının mimarları dağıtım kanallarıdırSigorta bilincinin artırılması amacıyla bu yıl 26 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında kutlanan Sigorta Haftası, Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektöründe Dağıtım Kanalları” konulu III. Ulusal Sigorta Sempozyumu ile başladı. Sempozyumun açılışında konuşan T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşar Yardımcısı Burhanettin Aktaş sektörün yanı sıra dünyadaki ve Türkiye’deki dağıtım kanalları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Sigorta Birliği’nin katkısıyla Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından 26 Mayıs Pazartesi günü InterContinental İstanbul Hotel’de düzenlenen III. Ulusal Sigorta Sempozyumu’nda sigorta ve bireysel emeklilik dağıtım kanallarında yeni düzenlemeler ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri, düzenleyici, sigorta şirketi, acente, broker ve banka perspektifinden ele alındı.

Sempozyumun açılış konuşmalarını T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşar Yardımcısı Burhanettin Aktaş, Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ragıp Yergin ile SEGEM Yönetim Komitesi Üyesi ve TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar gerçekleştirdi.

Türkiye’deki prim üretiminin yüzde 70’ini gerçekleştiren acentelerin kurumsallaşmasını desteklemek amacıyla Nisan ayı sonunda yürürlüğe giren yönetmeliğe dikkat çeken T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşar Yardımcısı Burhanettin Aktaş, “Yeni yönetmelik ile sigorta acenteliği faaliyetlerinin sigortacılık sektörüne olan güveni artırıcı bir biçimde sürdürmesi ve sözleşme taraflarının hak ve menfaatlerinin korunması hedeflenmektedir” dedi.

Aktaş, toplumdaki sigorta algısının mimarının dağıtım kanalları olduğunun altını çizerek “Mayıs ayında yürürlüğe giren yeni bir yönetmelikle de teknolojik gelişmelere paralel olarak satışların, internet kanalı, çağrı merkezi ve benzeri uzaktan satış yöntemleri ile yapılabilmesinin önü açılmıştır” diye konuştu.

Aktaş, bireysel emeklilik sistemi (BES) ve DASK ile ilgili gelişmelere de değinerek, BES’teki devlet katkısı ile memnuniyet verici bir artış sağlandığını, DASK’ın ise tapu işlemleri, elektrik ve su aboneliği için zorunlu hale getirilmesi ile 2017’de 10 milyon konutun sigortalanmasının hedeflendiğini söyledi.

“Prim üretimi de acente sayısı da artacak” 

Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ragıp Yergin de konuşmasında dağıtım kanallarının önemine değinerek, TSB olarak bu alanda yapılacak düzenlemelerde mümkün olduğunca bir çerçeve çizilmesinin ve çerçevenin sigortacılık sektörü ve piyasa teamüllerine uygun olarak sektörün paydaşları tarafından doldurulmasının, piyasayı daha etkin ve efektif kılacağına inandıklarını vurguladı.

Yergin Türkiye’deki acente sayısına dikkat çekerek “Mevcut koşullarda şimdiki sayı yeterli düşünülse bile, yakın gelecekte sektörde yaşanacak gelişmelere paralel bir biçimde prim üretiminin yükseleceğini, buna bağlı olarak da acente sayısının artacağını öngörüyoruz. Belçika’da her 10 bin kişiye 8, Hollanda’da 6, Fransa’da ise 3 sigorta acentesi düşerken, ülkemizde bu sayı 2’dir. Aynı şekilde her 10 bin kişiye düşen banka acentesi sayısında da benzer bir tablo ortaya çıkmaktadır.  Prim üretimindeki artışa paralel gerek acente, gerekse banka acentesi sayısında bir artış yaşanacağını düşünüyoruz” dedi.

Yergin, orta vadede uzaktan satışların artmasının ve aslan payının internette satışlarında olmasının beklendiğini söyleyerek, sigorta şirketlerinin bu alana şimdiden odaklanmasını önerdi.

SEGEM Yönetim Komitesi Üyesi ve TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, Birlik tarafından yetkilendirilen 115 odanın 14.500 acenteyi mevzuata uygunluk açısından denetlendiğini belirterek “Denetim mekanizmaları sürekli işliyor ve geliştiriliyor. Ancak acente dışı diğer dağıtım kanalları için bunu söylemek mümkün değildir. Bankalar, doğrudan satış kanalları ve kısmen brokerlar için hem düzenleme, hem de uygulama eksikliği bulunmaktadır. Dağıtım kanalları arasında oluşabilecek haksız rekabetin önlenebilmesi için gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılması şarttır” dedi.

Dağıtım kanalının sektörün tüketici ile buluşma noktası olduğunun altını çizen Yorgancılar, dağıtım kanalı sağlıklı olmazsa müşteri memnuniyetinden bahsedilemeyeceğinin altını çizdi.

III. Ulusal Sigorta Sempozyumu açılış konuşmalarının ardından iki ayrı oturumla devam etti. Sabah gerçekleştirilen “Dünya’da ve Türkiye’de dağıtım kanalları” oturumunda, dağıtım kanalları ile ilgili düzenleyici çerçevenin ve yeni trendlerin yanı sıra sektördeki alternatif dağıtım kanalları ve dağıtım kanallarındaki prim üretimi ve karlılığın artırılması konuları görüşüldü.

Oturumda konuşan Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü ve SEGEM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Genç de Türkiye’de sigorta sektörünün potansiyeline dikkat çekerek, bu potansiyelin gerçekleştirilmesi için dağıtım kanallarının önemini vurguladı. Genç, internet satışı ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı’nın bilgilendirmeyi adım adım yapacağını, altyapı ile ilgi bir çerçeve sunup sunulmayacağının ise henüz netlik kazanmadığını vurguladı.   Gelen bir soru üzerine portföy mülkiyeti ile ilgili düzenlemek yapabilmenin neredeyse imkansız olduğunu da vurgulayan Genç “Daha önce yaptığımız düzenleme hem acenteler, hem de sigorta şirketleri tarafından beğenilmedi. Piyasaya müdahale etmek istemiyoruz, bunun yeri acente sözleşmesidir” dedi. “Sigorta ve bireysel emeklilik dağıtım kanallarında yeni dönem” konulu ikinci oturumda ise dağıtım kanallarındaki denetim konusu sigorta şirketlerinin yanı sıra acente, broker ve eksperlerin bakış açıları ve görüşleri doğrultusunda değerlendirildi ve çözüm önerileri tartışıldı.
Kaynak: Sigorta Gündem