NeoOnline İş Akışı (Workflow) ve Doküman Yönetimi

İşi nasıl yaptığınız önemlidir!

İş akışı yönetimi, kurumunuzun iş yapış şeklini tanımlayarak, yürüttüğünüz iş süreçlerinin elektronik ortamda yaratılmasını, izlenmesini ve sonuçlandırılmasını sağlar. Bu şekilde doğru bilginin ve işin, doğru zamanda, doğru kişiye ulaştırılmasını sağlamış olursunuz.

Doküman yönetim sistemimiz sayesinde de, günlük iş akış sürecinde oluşan fiziksel verilerinizin takip edilmesini, ortak kullanılan elektronik bir ortama aktarılmasını ve bu dokümanlarınızın güvenlik dahilinde tanımlanmış kullanıcılar tarafından erişim ve görüntülenmesini sağlamış olursunuz.

Neosinerji olarak uzmanlarımız vasıtasıyla size sunduğumuz danışmanlık hizmeti ile daha iyi yönetilen süreçler ve dokümanlar sayesinde önemli kurumsal kazançlar elde etmiş olursunuz.

Uzmanlarımız proje süresince dönemsel veya proje bazlı olarak çalışıp, iş süreçlerinizi analiz ettikten sonra, uygulama üzerinde hayata geçirerek, kurumunuza teslim etmektedir. Proje hayata geçtikten sonra, bakım ve destek hizmetini de vermekteyiz.

Hizmetimizin Kurumunuza sağlayacağı avantajlar:

 • Süreçler standart yapıya kavuşur.
 • Süreç çevrim süresini kısaltır.
 • Kullanıcı hatalarını en aza indirir.
 • Hizmet kalitesini artırır.
 • Karar mekanizmalarını hızlandırır.
 • Kağıt tüketimini azaltır.
 • Verimliliği artırır.
 • Maliyetleri düşürür.
 • Süreç kontrolünde etkinlik sağlar.
 • İş gücü gereksinimi azaltır.

NeoOnline İş akış yönetiminin Kurumunuza sağlayacağı avantajlar:

 • NeoOnline esnek ve etkili tasarım araçları ile değişik süreçlerinizin kolaylıkla ve kısa sürede elektronik ortama taşınmasını sağlar.
 • Kolay kullanılabilir web arabirimi ve e-posta sistemi entegrasyonu ile kullanıcılarınız zorlanmadan NeoOnline‘ a kolayca uyum sağlar. Kullanıcılarınız herhangi bir ek kurulum yapmadan internet explorer aracılığı ile sisteme erişebilirler.
 • Kritik süreçleriniz kontrol altına alınır. Zamansal kritik süreçlerinizin takibi sistem tarafından otomatik yapılır ve gerekli aksiyonlar hemen alınır.
 • Mevcut operasyonel sistemleriniz ile kolay entegre edilebilir. NeoOnline özelleştirilebilir katmanları ile mevcut altyapıya kolayca uyum sağlar.
 • Sigorta, logistik, üretim, finans, planlama ve idari alanlardaki birçok iş süreci kolaylıkla elektronik ortama taşınır ve yönetilir.
 • Belgelere erişim, doldurma, onay ve bir sonraki adıma göndermede mevcut sisteme göre işleri %80 hızlandırır.
 • Yüksek entegrasyon özelliği ile, bilgi kontrolü ve manuel bilgi girişinizi mevcut sisteme göre %85 azaltır.
 • Bu anlamda, süreç maliyetlerinizde ortalama %30-50 arasında tasarruf sağlar.