İş zekasıyla rekabet gücünüzü artırın.

İş zekası ile kurumunuzun geleceğe yönelik stratejilerinin başarısını artırmak için, verinizi topluyor, depoluyor, analizini yapıyor ve bu veriler ile planlama yapmanızı sağlayacak uygulama ve teknolojiler bütünü oluşturuyoruz.

İş zekâsı uygulamalarımız sayesinde iş birimleriniz ve yöneticileriniz kurumsal performansınızı takip ederek,  günlük aktivitelerinizin stratejik hedeflerinizle ne kadar paralel olduğunu kolayca anlayarak, daha sağlıklı yönetim modellerini hayata geçirebilir.

Hizmetimiz kapsamında temel olarak: Data Profilinin çıkarılması (Data Profiling), Temizlenmesi (Data Cleansing), Entegre edilmesi (Data Integration), Tek bir ortamda tutulması (Data Warehouse Repository), Görsel & interaktif önyüzler ile bilgiye dönüştürülmesi (User Tools), Planlama, Karneleme ve Stratejik yönetim araçlarıyla kurum perfomansının izlenmesi yer alıyor.

Karlılık ve Maliyet Yönetimi

Karlılık ve Maliyet Yönetimi ile organizasyonel maliyetlerinizi ve karlılığınızı etkileyen etkenlere yönelik çözümler sunuyoruz.

Sunduğumuz çözümlerle;

 • Maliyetlerinizi ve karlılığınızı etkileyen gerçek faktörleri görebilir,
 • Ürün, hizmet, müşteri ve kanal gibi çok boyutlu faktörlerin ayrıntılı bir şekilde analizini yaparak,  optimize edilmiş maliyetlerinizi ve karlılığınız kontrol edebilirsiniz.

Organizasyonel maliyet ve karlılıktaki değişikliklerin temel sebeplerinin hızlı tanımlanması sayesinde akıllıca kararlar alabilirsiniz.

Bütçe Planlama

Kurumunuzun hızlı ve doğru kararlar alabilmesi, dinamik bir organizasyon yapısına sahip olabilmesi için, geleceğe yönelik bütçe ve planlamaya olan ihtiyaçlarınızı karşılamak için yanınızdayız.

İş Zekası, kurumunuzun bütçeleme sürecine çözüm sunabilecek ölçüde esnek bütçe ve planlama fonksiyonları sunmaktadır. Verinizin tek bir yerde tutulmasına, eski bütçe değerleriniz üzerinden iş akışına, bütçeleme koordinasyonunuza, hızla değişen iş durumlarına karşı yeniden tahmin yapabilmenize ve statü takibinize, simülasyon ve senaryo analizlerinize olanak sağlıyoruz.

Bu sayede planlama, finansal konsolidasyon ve raporlama uygulamalarının tek üründe toplanması, bütçeleme süresinin kısaltılması, finansal standartlara ve düzenlemelere uygunluğun sağlanması, dış denetleme giderlerinin azaltılması ve iş risklerin düşürülmesi mümkün oluyor.

Hizmetimizin Kurumunuza sağlayacağı avantajlar:

 • Planlama, finansal konsolidasyon ve raporlama uygulamalarınızın tek üründe toplanması
 • Yeni iş senaryolarınızın hızlıca modellenmesi
 • Konsolidasyon ve raporlama döngü süresinizin kısalması
 • Standartlar ile yönetim raporlama isteklerinizin tam olarak karşılanması
 • Minimize edilmiş iş ve uyum riskinizin sağlanması;
 • Kullanıcılarınızın verimliliğinin artırılması.

Fraud Yönetimi

Tecrübemizle, Sigorta Sahtekarlığı ile mücadelenizde yanınızdayız.

Fraud Dünya terminolojisinde bir suç aktivitesidir. Her sektör gibi, sigortacılık sektörü de Sigorta Sahtekârlığı (Insurance Fraud) nedeniyle büyük kayıplar yaşıyor. Artan veri hacmi ve veri dağınıklığı nedeniyle sahtekârlıklar hissedilse de, tespit ve kanıtlanma konusundaki başarı hala çok düşük oranlarda seyrediyor. Bu nedenle sigorta şirketleri bu konuda bağımsız ve profesyonel danışmanlık hizmeti veren kurumlara yönelmeye başladılar.

neosinerji olarak, Sigorta Sahtekârlığı ile sistematik bir şekilde mücadele etmeniz için danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Hizmetimiz kapsamında; iş zekası yöntemleriyle, datalarınızın düzenli ve raporlanabilir hale getirilmesini, sigortalılarınız ve datalarınız arasındaki ilişkilerin çok boyutlu olarak yapılmasını, raporlama ve analiz yöntemleriyle, şüpheli durumların ve ağların ortaya çıkarılmasını sağlıyoruz.

Bu sayede, sahtekârlığın algılanması, hileli faaliyetlerin ve ihmallerin belirlenmesi, caydırıcılığın sağlanması ve dolandırıcılık faaliyetlerinin azaltılması için politikalar belirlenmesi gibi çalışmaların şirketiniz tarafından kolaylıkla yapılabilir duruma gelmesini sağlıyoruz.

Hasar Yönetimi

Hasar Yönetimimiz ile hasar süreçlerinizi etkin hale getiriyoruz.

Hasar yönetimi, tüm hasar süreçlerinin yönetilebildiği ve tüm mali kalemlerin kontrol edilip denetlenebildiği ileri bir iş zekası sistemidir.

Verimli tasarlanmış ve işletilen hasar yönetimi süreçleriniz ile giderlerinizde, işlem sürelerinde önemli bir kazanç elde edebilirsiniz.

Hizmetimizin Kurumunuza sağlayacağı avantajlar:

 • Ana hedeflerinize odaklanma imkanı sağlar.
 • Operasyonel süreçten sıyrılıp, hasar yönetimi ve maliyet kontrolü sağlayacak konulara yönelmenize fırsat verir.
 • Hasar dosya maliyetlerinizi düşürür.
 • Dosya kapanış sürelerinizi hızlandırır.
 • Sürecinizin tüm aşamalarının denetlenmesini sağlar
 • Maliyetlerinizi minimize eder.
 • Size ölçülebilir, denetlenebilir ve raporlanabilir bir hasar yönetimi hizmeti verir.

Veri Ambarı

Veri Ambarları dağınık operasyonel sistemleri olan sektörler için, stratejik bilgileri entegre hale getirir, veri bütünlüğü ve bilgiye kolay erişimi sağlar. Bu çözümlerimiz ile kurumunuzun başarılı stratejik kararlar alması için hizmet veriyoruz.

Bu kapsamda;

 • Analiz çalışması,
 • Veri modellemesini oluşturma,
 • Veri entegrasyonu, dönüşümü, temizliği ve birden fazla şekilde girilmiş aynı bilgilerin tekilleştirilmesi,
 • Gerekli platform teknolojisinin (oracle, sybase,teradata, ıbm, microsoft) seçimine destek,
 • Seçilen raporlama platformuna uygun tasarım,
 • Ürün/proje yönetimi/uygulama, iş danışmanlığı ve eğitim,
 • Uygulama geliştirme, anahtar teslim proje,
 • Satış sonrası bakım destek,
 • Dış kaynak hizmetleri

sunuyoruz.

Veri Madenciliği

Birçok veri içinde gerekli bilgiye ulaşamama sorununuz kalmasın.

Kurumunuz için stratejik önem taşıyan bilgilere filtrelemeyi yaparak ulaşmamızı sağlıyoruz.

Neosinerji olarak, istatistik analizleri kullanarak modelleme ve raporlama yapıyoruz. Büyük verilerinizin genel bir fotoğrafını çıkartıyoruz. Verilerinizin içerisindeki ilişkilerin, düzensizliklerin, kuralların ve istatistiksel olarak önemli olan yapıların ortaya çıkarılmasıyla, kritik bilgilerinize ulaşmanızı sağlıyoruz.