Genel Müdürümüz SN. Mehmet Üst’ ün Mayıs ayında yayınlanan Sigortacım Dergisi 14. sayısında yayınlanan yazısı

Sn. Mehmet Üst’ün ‘Sigorta Acenteleri Dünya Uygulamaları Araştırma ve 2023 Vizyonu Belirleme Raporu’ Hakkında  Konulu Yazısını Sigortacım Dergisinin 74 – 75 sayfalarında bulabilirsiniz.

 Sayfa 74 PDF halini görüntülemek için tıklayınız

Sayfa 75 PDF halini görüntülemek için tıklayınız

Sigortacım Dergisini Okumak için Tıklayınız

SAİK – “Sigorta Acenteleri Dünya Uygulamaları Araştırma ve 2023 Vizyonu Belirleme Raporu” hakkında,

Değerli Meslektaşlarım,

29 Nisan’da Grand Hyatt İstanbul Oteli’ nde yapılan SAİK lansman toplantısının ve Deloitte’a yaptırmış olduğu araştırma raporunun sektörümüz düzeyinde bir kısım eksiklikleri olsa da genel olarak çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bildiğim kadarıyla raporun bugüne kadar bir benzeri yapılmamıştı. Sigorta acenteleri için Türkiye’nin yanı sıra dünyanın en gelişmiş ülkeleri olan Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya, Danimarka, Brezilya, ABD ve Japonya özelinde ki mevcut durum analizi, acente uygulamaları, çalışma modelleri ile idari ve yasal düzenlemelere yer vermesi bakımından da bir ilk ve iyi bir kaynak olma özelliğini taşımaktadır. Bu kapsamda başta TOBB, SAİK yönetimi olmak üzere tüm emeği geçenleri tebrik ediyor teşekkürlerimi sunuyorum. Bende bu rapordan alıntılar yaparak kendi görüşlerimle katkıda bulunak istiyorum.

Rapor, 2014 verilerinden hareketle Hayat branşındaki dağıtım kanallarının üretim paylarını dikkate alarak Türkiye’deki durumun İspanya, Fransa ve İtalya’ya benzerliği, Hayat dışında ise Almanya ve İtalya’ya benzerliği tespitini yapıyor. Bildiğimiz kaynakların verilerinden harektele sektörümüzdeki satış kanallarının branşlara göre prim üretimi payları; Kara Araçları Sorumluluk (ağırlıklı Trafik Sigortası) %93, Kara Araçları (ağırlıklı Kasko) %85, Yangın ve Doğal Afetler %47, Sağlık % 45, Hayat %10. Acenteler, Hayat dışı üretim toplamında % 66 paya sahip olup acentelerin %2.3’ü 5 Mily.TL ve üstü, %23’ü 1-5 Mily.TL, %20’si 500 Bin-1 Mily.TL, %55’i 0-500 Bin TL yıllık prim üretmektedir.                    Özellikle raporda diğer dağıtım kanalları kaynaklı rekabet, teknolojik gelişmeler, alternatif dağıtım kanallarının oluşumu, mevzuata uyum süreci ile birlikte acente yapsında önemli değişimlerin olabileceğine de vurgu yapılıyor. Zaten %55’ lik dilimin ağırlıklı oto sigortalarını ve düşük prim ürettiğini, buna karşılık genel masrafları düşündüğümüzde orta vadede yaşama şanslarının mucizeye kaldığını görmek hiçte zor görünmüyor.  Yine raporda, 5 Milyon üstü acenteleri A, 500 bin–5 Milyon arasını B, 500 bin altını ise C sınıfı olarak kategorize etmiş. C sınıfı acenteleri kurtarmak için raporun “5.2.2  C tipi Acentelerin Birleşmesi ve Finansman Desteği” başlığı altında çözüm önerileri sunulmuş.

Bu özet bilgileri verdikten sonra mesleğim ve işim gereği de raporun beni ençok ilgilendiren tarafına gelmek istiyorum. “4.2  Sigorta Geleneksel ve Digital Satın Alma Eğilimleri” maddesindeki hususu çok önemsiyorum çünkü, sektörün esas geleceği burada. Daha önceki yazılarımda da çok bahsettim, Nitekim bu lansman toplantısındaki sunumun ardından düzenlenen panelde de konuşmacılar, Birlik Başkanı Sn. Ramazan Ülger’in ve SAİK Başkanı Hüseyin Kasap’ında vurgulamış oldukları digital sigortacılık ve gelecek 5-10 yıldaki sigortacılıkda ki değişimler, ağırlıklı konular arasındaydı. Bizde, Neosinerji Bilgi Teknolojileri olarak 4 yıl önce henüz sektörde digital sigortacılık konuşulmadan, teknolojideki gelişimi ve dünyadaki trendi gördüğümüz için bu konuda ciddi bir yatırım yaptık ve yeni adı ile “NeoOnline Sigortacılık Portalı” ürünümüzü geliştirdik. Yeri gelmişken hemen bilgi vermek isterim, bu ürünümüzün önceki adı “babonline Sigortacılık Portalı” idi ancak Neosinerji’ de geçen ay ortaklık yapısının değişimine parallel olarak ürünümüzün adı da değişmiş oldu. Detaylı bilgi için  www.NeoOnline.com.tr web adresi ziyaret edilebilir.

Raporda ki Kısa Vade: alt başlığında ankete katılıanların satın alma tercihlerinde “uygun police bedelini” ön planda tuttuğunu, birincil bilgi kaynağı olarak digital olmayan mecralarda acenteyi tercih ettikleri ve müşteri ile diyalogda acentenin önemli misyonuna vurgu yapılıyor. Digital mecralara müracaat eden kişiler ise daha çok şirketlerin web sitelerini ziyaret ediyorlar. Orta ve Uzun Vade: Katılımcılar sigorta poliçelerini en fazla acentelerden satın aldıklarını belirtmiş olup bu kanalı tercih etmelerinin en önemli sebebinin en güvenilir seçenek olmasından kaynaklandığını ifade etmişler. Bu bağlamda acentelerin, orta ve uzun vadede de öncelikli tercih edilmesinde “güvenilirlik” özelliğini sürdürebilir kılmasının çok önemli olduğu vurgulanıyor. İnternet ve çağrı merkezi kanallarının tercih sebebinin hızlı ve kolay olması, internet kanalının diğer bir tercih sebebinin ise en uygun bütçeli kanal olması olarak ifade edilmiş. Digital kanalı tercih eden katılmıcların 19-26 yaş aralığında olması uzun vadede sigorta ürünü müşteresinin tercihini göstermesi bakımından çok önemli. Bu duruma parallel olarak katılımcıların ortalama %47’ sinin digital kanalları tercih edeceğini belirtmesi ve bunların ağırlığının genç segment den olduğu belirtiliyor. 19-34 yaş aralığındaki  katılımcıların %56’sı sigorta satın alırken digital kanalları tercih edeceğini belirtmiş. Bu kategoride ki katılımcıların bulunduğu iller den İstanbul ve Ankara ön planda. Acentelerin gider maliyetleri arasında personel %74, Kira %16, Diğer %10 olarak balirlenmiş. Poliçe başı harcanan zamanı ise Trafik ve Kasko gibi ürünlerde ortalama 12 dakika, işlem başı genel ortalama maliyet Trafik’de 12,7 TL olup bunun Ankara’ da 16,9 TL,  İzmir’de 15,9 TL, İstanbul’da 14,4 TL ye çıktığı hesaplanmış.

Bu hesaplamaların, bizim tezlerimizi fazlasıyla desteklediğini görmek çok sevindirici bir durum. Neosinerji olarak “NeoOnline Sigortacılık Portalı” uygulamasının  kıyaslamalı teklif, police ve CRM uygulaması olması sebebiyle acente operasyon maliyetlerini  yani, temel personel maliyetlerini %50’ den fazla oranda indireceğini, teknoloji yatırımlarını %80-90 oranında düşüreceğini, diğer teknik destek maliyetlerini sıfırlayacağını böylece acentenin giderini azaltarak, işini hızlandırma ve yönetmede, müşterisine dokunmada, kaliteli hizmet vermede yardımcı olacağını,  karlılığını artırmada ciddi katkı sağlayacağını sürekli vurgulamaktaydık. Portalda bir poliçe (çoklu şirket karşılaştırmalı teklifler dahil) maksimum 2 dakika da düzenlenebiliyor (6 kat az zaman) Portal hizmetlerinin poliçe başı maliyeti ise 60-90 krş arası değişiyor (25 ile 35 kat daha az maliyet) diğer faydalarını saymaya bile gerek duymuyorum. Acentelerin buna ragmen neden halen sektördeki gayri resmi uygulamlara yönlendiğini anlamakta zorlanıyorum. Sektörümüzdeki bazı çıkmazların ve kısır döngünün esas nedeni de tarafların hiçbir zaman birbirini iyi anlayamadığından dır. Dört yıldır digital alana yatırım yapan Neosinerji olarak bizde bundan nasibimizi olumsuz şekilde alıyoruz. Kimse lütfen alınmasın ama her organizsyonda sektör yöneticilerimiz bol bol digital sigortacılıktan bahsederken mangalda kül bırakmıyorlar ama iş ciddiye bindiğinde ise konuyu şimdilik öteliyorlar. Bunun nedenini fiyat rekabetinden korku olarak yorumlamak çok zor değil ama korkunun ecele faydası yok. Gelişimin önünde kimsenin duramayacağı da çok açık ancak, geç kalınmadan adım atılması gerçeği de gün gibi ortada. Bu iletişim çağında, her şirketin fiyatı, ne yaptığı, hangi polçeyi nasıl yaptığı ertesi günü bütün sektörün bilgisi dahilinde oluveriyor.

Dergide bana ayrılan alanı doldurduğum için yazacağım çok şey olmasına ragmen yazamıyorum. Bir sonraki yazımda belki başka bir konu ile birlikte raporda ki “İnternet Satışları Kaynaklı Rekabet” ‘e değinmek isterim.  Bol kazançlı günler dileği ile sağlıcakla kalınız.

Mehmet ÜST

Genel Müdür/ Kurucu

Neosinerji Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Sigortacım Dergisi_Sayi 14

Kaynak: Sigortacım Dergisi Mayıs 2016