Sigorta sektöründe pirim üretiminin büyük bir bölümü kasko ve trafik  sigortalarından elde ediliyor.