Elektrik ve su aboneliğinde deprem sigortası zorunluluğu prim üretimini yüzde 88 artırdı