Başarısı kanıtlanmış gizlilik, güvenlik ve süreklilik anlayışımız ile sorunların çözümünü mümkün kılan ve sürdürebilir değer yaratan hizmetler sunmaktır.

Güvenlik Stratejisi Adımları

Kontrol Amaçlarının Tanımlanması

Hedeflerin Değerlendirilmesi

Kontrollerin Belirlenmesş

Kriter ve Ölçümlerin Uygulanması

Uygulama ve Test Planlarının Hazırlanması

Düzenli Denetimlerin ve Durum Değerlendirmelerinin Standardize Edilmesi