Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç, SAB organizatörlüğünde gerçekleşen “Acentenin Bugünü ve Yarını” panelinde yaptığı açıklamada “Acenteler şubeciliğin cılkını çıkarttığı için kesin tedbirler almak durumunda kaldık” dedi.

SAB toplanti kasim 2015

ŞERİFE KAYA / SİGORTAMEDIA

Sigorta Acenteleri Derneği (SAB) organizatörlüğünde gerçekleşen “Acentenin Bugünü ve Yarını” panelinde acente sözleşmeleri, ekran kapama, komisyon düşürmeleri, teknik personel bulundurma, yönetmelikten kaynaklanan hak ve sorumluluklar ile acentelerin mağduriyetine yol açan uygulamalar bir bir ele alındı. SAB tarafından İstanbul Milli Reasürans Salonu’nda dün (17 Kasım) “Acentenin Bugünü ve Yarını” konu başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç’in yaptığı panele, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ramazan Ülger, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Hüseyin Kasap, İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Tekin Memiş ve SAB Başkanı Doğan Şen panelist olarak katıldı. Birçok acente yetkilisi de sorunlarını tartışmak için burada hazır bulundu.

Ekranı kapanan acente hukuki yollara başvurabilir

Panelin açılış konuşmasını yapan SAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kerime Nehir Bülbül, “Acentelik haklarımızı korumak ve sesimizi duyurmak için bugün buradayız” diyerek paneli başlattı.

Panelin ilk konuşmasını gerçekleştirilen İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Tekin Memiş, ilgili kanunlar ve yönetmelikler dahilinde acente haklarını değerlendirdi. Acentelik mevzuatlarında birçok değişiklik yapıldığını kaydeden Memiş, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Acente Yönetmeliği konularından değişiklik yapıldığını açıkladı. Memiş, “Borçlar Kanunu’nda acenteleri ilgilendiren madde genel işlem şartlarıdır. Taraflardan biri sözleşmeyi size dikte ediyorsa bu genel işlem şartlarına tabi olur. Aynı zamanda Kanunun 20. maddesine göre sözleşmelerin bir nüshası size verilmelidir” dedi. Sözleşmenin feshedilmesine de değinen Memiş, evlilik hastalık gibi haklı nedenlerle sözleşme feshedilebileceğinden bahsetti. Acente faaliyetinin engellendiği ekran kapatmanın hukuki bir tarafı olmadığını belirten Memiş, “Eğer acente 3 ay boyunca poliçe kesemiyorsa, hakları için hukuki yollara başvurabilir” dedi.

Ülger: Çoklu ve kurumsallaşmış acenteler ayakta kalacak

Değişen gelişen dünyada acentelerin geleceği ile ilgili bilgiler veren TSB Başkanı Ramazan Ülger, günlük işleri yaparken geleceğe hazırlanmak gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’de 15 bin 890 acentenin faaliyet gösterdiğini ve 15.3 milyar TL prim ürettiklerini açıklayan Ülger, acentelerin hayat ve hayat dışı branşta pazar payının giderek azaldığını söyledi. Hayat ve hayat dışında %65 olan acente payının %59’a gerilediğini kaydeden Ülger, bankalarda durumun tersi gösterdiğini, %17 olan pazar paylarının %23’e çıktığını belirtti.

Gelecekte sigorta sektöründe büyük değişimlerin yaşanacağını ifade eden Ülger, “Piyasa ve rekabet şartları değişecek. Yeni nesil bu değişimi etkileyecek. Sigortalıların beklentileri artacak. Sigorta hakkında acenteden değil, dijitalden bilgi almaya başlayacak. Peki, böyle bir durumda acenteler müşteri ihtiyaçlarına karşılık verebilecek mi? Dijitalde, kolaylık, yakınlık, hız, birçok seçenek, uçtan uca erişim var. Cep telefonu uygulamalarıyla müşteri poliçesini yenileyebiliyor. Sürekli bilgilendirme istiyorlar ve bu da dijital ile kolayca yapılıyor. Küreselleşme sigorta sektöründe değişimi zorunlu kılıyor. Bu değişime uyum sağlayan kazanacak” diye konuştu. Çoklu ve kurumsallaşmış acentelerin rekabet koşullarından sıyrılıp ayakta kalacağını söyleyen Ülger, birleşme sağlayamayan acentelerin müşteri kaybı yaşayabileceğini ifade etti. Acentelere “Dijital reklama yatırım yapın” diye seslenen Ülger, “Yarının anahtarı: Bugünden değişime hazır olmak” diyerek sözlerini sonlandırdı.

SAİK Başkanı: Acenteler de eğitilecek

Ülger’den sonra sözü alan SAİK Başkanı Hüseyin Kasap, acentenin bugünkü sorunları ve çözüm çalışmaları ile ilgili bir konuşma yaptı. Acentelerin öncelikli sorunlarının başında fiyat politikasını geldiğini kaydeden Kasap, acentelerin sorunlarını araştırdıklarını ve bu sorunların çözümüne ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Acentelere, hap niteliğinde birkaç günlük profesyonel iş eğitimleri verilmesinin yararlı olacağını belirten Kasap, “SEGEM eğitimleri teknik personele yönelik. Ama biz acentelerin de profesyonel iş yaşamı için muhasebe, finans yönetimi, sigorta hukuku, iş hukuku, sigorta satış ve pazarlama, hasar ve hasar yönetimi, sigorta branşları ve poliçe uygulama örnekleri, kişisel gelişim eğitimleri konularında eğitim almasını istiyoruz. Hazine Müsteşarlığı’nın da desteğiyle SEGEM’de 4 günlük 32 saatlik bir eğitim verilecek. Bu eğitimi yakın zamanda başlatacağız” şeklinde konuştu.

Acentelerin KOBİ statüsüne kavuşması için de Hazine ile görüşmelere devam edildiğini belirten Kasap, “KOSGEB’in ‘İşbirliği Güçbirliği’ projesinden yararlanmak, KOBİ’lere verilen teşviklerden faydalanmak istiyoruz” dedi. Statik IP ile SBM’ye tek bir şirket üzerinden bağlanacaklarını ve 5 şirketle çalışıyorlarsa 5’inin de teklifine tek seferde ulaşılabileceğini belirten Kasap, bu konuda da çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Acentelerin ürün çeşidi konusunda kendini geliştirmesi gerektiğini, hayat branşındaki durumun oldukça kötü olduğunu söyleyen Kasap, yoksa dijital kanalların bu acenteleri tehdit etmeye devam edeceğini ifade etti.

Şen: Zorunlu poliçelerde %17 olan komisyonumuzu istiyoruz

Acentenin beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulunan SAB Başkanı Doğan Şen ise, sigorta şirketleri ve mevzuatlarla ilgili sıkıntıların olduğunu belirtti. Acente komisyonlarının bir gecede %4’lere kadar inmesinin acenteye haksızlık olduğunu söyleyen Şen, acentelerin sigorta şirketlerinin tüm operasyonel yüklerini üstlendiklerini bunun da ciddi maliyet getirdiğini açıkladı. Şen, şöyle devam etti: “Sigorta şirketlerinin belirlediği hedefler tutturulmazsa acentelik feshediliyor. Büyük şehirlerde bile sağlık poliçesi satmak oldukça zorken, Anadolu’da satın diyorlar. Satamayanın ise acenteliği feshediliyor. Gerçeklerle örtüşen hedefler vermek lazım. Ayrıca zorunlu poliçelerde %17 olan komisyonumuzu istiyoruz.”

Bankasüransa olduğu kadar acentelere yatırım yapılmadığını ifade eden Şen, “Bankasüransın payı %50’lere çıktı. Bu acente pazar payını yok etmek demek” dedi.

“Kesin tedbirler almak durumundaydık”

Panelistlerin ardından Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç de açıklamalarda bulundu. Genç, “Zorunlu poliçelerde komisyonlar %17 olsun istiyorsunuz ama bizim genel prensibimiz serbestleşmesi yönünde. Avrupa ülkelerinde de bu böyle” dedi. Şubeleşme konusunda da açıklama yapan Genç, şu ifadelerde bulundu: “Şubeciliğin cılkı çıkartıldığı için kesin tedbirler almak durumunda kaldık.”

Panelin sonunda ise acenteler merak ettikleri konular hakkında panelistlere sorular sordu, çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Kaynak: Sigorta Şikayeti